پروژه های اجرایی

انستیتو NBTI در راستای رسالت‌های صلاحیت‌پروری و اجرای هر چه صحیح‌تر محصول خدماتی خود که اهرمی متشکّل از مبانی تحولات دیجیتال، کوچینگ سازمانی و نوروبیزینس است، با صنایع مختلف بازار داخلی ایران، پروژه‌های اجرایی موفقی داشته است. اولین و اثربخش‌ترین اقدامی که NBTI برای هر سازمان و مجموعه انجام می‌دهد، ایجاد ارتباطات قوی بین منابع انسانی و مدیران سازمان‌هاست که در پروژه‌های مختلف ما با موفقیت اجرا شده است. در ادامه بخش‌هایی از فرآیند آموزش، مشاوره و اجرایی این پروژه‌ها را می‌بینید.

صنعت پایتخت جهان موج
پوشاک آیزی

پیام بگذارید

× دریافت مشاوره