خدمات مشاوره ای

انستیتو NBTI پس از انجام مراحل پژوهشی، خدمات تلفیقی از سه ابزار تخصصی کوچینگ سازمانی، تحول دیجیتال و نوروبیزینس را برای ارائه و اجرا در سازمان‌ها و کسب و کارها آماده کرده است. این خدمات، پکیجی سه‌گانه از سه ابزار فوق و مجموعه‌ای از فرآیندهای گام به گام کوچینگ مبتنی بر نوروبیزینس و تحولات دیجیتال دنیای مدرن و مشاوره‌های تخصصی مالی و مالیاتی است.

در این پکیج جامع، ضمن اجرای خدمات آموزشی لازم با دوره جامع و تخصصی NBD که دوره‌ای فشرده و کاربردی از تلفیق سه ابزار نوروبیزینس، تحول دیجیتال و کوچینگ سازمانی است، مرحله‌ی مشاوره و ارزیابی اولیه‌ی سازمان و کسب و کار شما انجام می‌شود و سپس فرآیندهای مبتنی بر نیازهای سازمان شما طبق مقتضیات بازار، چیدمان و اجرا می‌شود.

خدماتی از قبیل کوچینگ و منتورینگ درون سازمانی، عارضه‌یابی و ارزیابی سازمان و کسب و کار بر پایه‌ی نوروبیزینس، مشاوره‌‌های اجرایی حوزه‌ی گسترده دیجیتال، مشاوره امور و سیستم مالی سازمان شما. همچنین طی تمامی مراحل عملیاتی و اجرایی، مدیران و کارشناسان شما با تکیه بر تخصص و تجارب متخصصین انستیتو NBTI، مهارت‌ها و صلاحیت‌های مختلف مدیریت را کسب و ارتقا می‌دهند.

× دریافت مشاوره