عارضه یابی سازمانی چه نقشی در پیشرفت کسب و کارها دارد؟ چشم انداز تجاری پر شتاب و رقابتی زمانه‌ی ما نشان می دهد که  کلید دستیابی و حفظ موفقیت را باید در درک و بهینه‌سازی عملکرد درونی سازمان‌ها جست و جو کرد. اینجاست که تشخیص و عارضه یابی  سازمانی وارد عمل می‌شود. با انجام یک تجزیه و تحلیل کامل از فرآیندها، ساختار و فرهنگ شرکت خود، می‌توانید زمینه‌های بهبود را بشناسید و با شناخت نقاط قوت، تمرکز سرمایه‌گذاری‌تان را تعیین نمایید. بی شک نتیجه‌ی این تغییر روش، پیشرفتی حیرت‌انگیز در کسب و کارتان خواهد بود. در این مقاله به زمینه‌های عارضه یابی سازمانی، اهمیت، روش‌ها و نتیجه‌ی استفاده از آن، اطلاعاتی در اختیارتان می گذاریم.

عارضه یابی سازمانی چیست؟

عارضه یابی سازمانی را می‌توان به عنوان فرآیندی سیستماتیک و تحلیلی با هدف ارزیابی سلامت و عملکرد سازمان در ابعاد مختلف تعریف کرد. هدف اولیه از انجام تشخیص سازمانی به دست آوردن درک جامعی از وضعیت فعلی سازمان، شناسایی زمینه‌های بهبود و همسویی استراتژی‌ها برای دستیابی به نتایج مطلوب است.  این رویکرد از مشاهدات سطحی فراتر می‌رود و در عوض به پیچیدگی‌های عملکرد داخلی سازمان می‌پردازد.

با انواع عارضه یابی سازمانی آشنا شویم

با انواع عارضه یابی سازمانی آشنا شویم

درک اهمیت انجام منظم عارضه یابی سازمانی بسیار مهم است. سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند تنها به شهود یا تجربیات گذشته برای رسیدگی به چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها تکیه کنند. در عوض، آنها به یک رویکرد ساختاریافته نیاز دارند که از بینش‌های مبتنی بر داده استفاده کند. تشخیص‌های سازمانی، انواع مختلفی را در بر می‌گیرد که هر کدام بر جنبه‌های متمایز ساختار و عملکرد سازمان تمرکز دارند:

عارضه یابی سازه

این کار بر ارزیابی سلسله‌مراتب سازمان، جریان ارتباطات و تقسیم نقش‌ها تأکید دارد. هدف آن نیز شناسایی ناکارآمدی‌های ساختاری است که ممکن است مانع همکاری و پاسخگویی شود.

عارضه یابی فرهنگی

عارضه های فرهنگی در ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای سازمان نهفته است. این موضوع به رهبران کمک می کند تا درک کنند که آیا فرهنگ سازمان با اهداف و ارزش‌های مورد نظر مطابقت دارد و بر مشارکت کارکنان و عملکرد کلی تأثیر می گذارد.

عارضه یابی فرآیند

تشخیص فرآیند شامل تجزیه و تحلیل جامع گردش کار، رویه‌ها و فرآیندهای عملیاتی است. با شناسایی تنگناها و زمینه‌هایی برای ساده‌سازی، سازمان‌ها می‌توانند کارایی را افزایش داده و پیچیدگی‌های غیرضروری را کاهش دهند.

فرم درخواست مشاوره

عارضه یابی استراتژیک

تشخیص استراتژیک، همسویی سازمان را با اهداف و مقاصد استراتژیک ارزیابی می کند. این تمرکز بر این است که آیا استراتژی‌های فعلی باعث رشد و ایجاد مزیت رقابتی می‌شوند یا خیر.

عارضه یابی منابع انسانی

این نوع از عارضه یابی سازمانی، بر ارزیابی مهارت ها، قابلیت‌ها و فرصت‌های توسعه‌ی نیروی کار متمرکز است. این به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که چه استعدادهای مناسبی برای دستیابی به اهداف خود دارند.

درک عارضه یابی سازمان؛ روندی نه چندان آسان

درک عارضه یابی سازمانی چندان هم ساده نیست. این موضوع، رویکرد استراتژیکی است که شامل ارزیابی جنبه‌های مختلف شرکت شما برای اطمینان از عملکرد بهینه است. به گونه‌ای که شما با عارضه یابی سازمانی، به بررسی سلامت کسب و کارتان می‌پردازید. در این رهگذر، هم اجزای پررونق و هم کاستی‌های سازمان، خودشان را نشان می‌دهند. این فرآیند فراتر از مشاهدات سطحی است و به لایه‌های  درونی هسته‌ی سازمان نفوذ می‌کند تا ناکارآمدی‌های پنهان و پتانسیل‌های دست نخورده را کشف کند.

اهمیت عارضه یابی سازمانی

در چشم‌انداز شرکتی که همیشه در حال تحول است، فرآیند مهم تغییر را نمی‌توان حذف کرد. کسب و کارها در تلاش هستند تا از رقبایی که نوآوری را پذیرفته‌اند، عقب نمانند. تشخیص و عارضه یابی سازمانی به عنوان یک چراغ راهنما عمل می‌کند و مسیر موفقیت را با موارد زیر روشن می‌کند:

شناسایی پیوندهای ضعیف: هر زنجیره به اندازه‌ی ضعیف‌ترین حلقه‌ی خود قوی است. تشخیص، نقاطی را مشخص می‌کند که مانع رشد می‌شوند و به شما این امکان را می‌دهد که به طور مستقیم، مشکلات مربوط را برطرف کنید.

استفاده از نقاط قوت: همانطور که نقاط ضعف شناسایی می‌شوند، نقاط قوت را نیز بشناسید. هدف از شناخت این نقاط، تقویت آن‌هاست.

افزایش تصمیم‌گیری: با بینش‌های مبتنی بر داده، تصمیم‌گیری شما در قالب سازمان، آگاهانه‌تر و استراتژیک‌تر خواهد شد.

پرورش فرهنگ مثبت سازمانی: عارضه‌ها اغلب جنبه‌هایی از فرهنگ شرکت را نشان می‌دهند که لازم است نسبت به تقویت آن‌ها توجه ویژه داشته باشید.

مولفه‌های کلیدی عارضه یابی سازمانی

برای عارضه یابی سازمان، مولفه‌هایی مطرح است که در این مجال به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

جمع‌آوری داده‌ها: جمع‌آوری داده‌های دقیق و مرتبط، گامی اساسی در تشخیص سازمانی است. این داده‌ها به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری عمل می‌کنند.

ارزیابی سازمانی

 • ساختارهای رهبری و مدیریت: اثربخشی نقش‌های رهبری، فرآیندهای تصمیم‌گیری و سلسله‌مراتب مدیریت را ارزیابی کنید.
 • کانال‌های ارتباطی: تجزیه و تحلیل چگونگی جریان اطلاعات در سازمان و شناسایی تنگناها و مناطقی برای بهبود ارتباطات.
 • پویایی و همکاری تیم: پویایی بین اعضای سازمان و و بخش‌های مختلف سازمان را ارزیابی کنید. نقاط قوت همکاری و زمینه‌های نیاز به بهبود را شناسایی کنید.
 • رضایت و مشارکت کارکنان: روحیه‌ی کارکنان، رضایت شغلی و سطح مشارکت کلی را اندازه‌گیری کنید.

تحلیل فرهنگی

 • فرهنگ سازمانی و تأثیر: فرهنگ غالب و تأثیر آن بر رفتار کارکنان، تصمیم‌گیری و عملکرد کلی را درک کنید.
 • همسویی ارزش‌ها و رفتارها: ارزیابی کنید که آیا ارزش‌های سازمانی بیان شده با رفتارهای واقعی نشان داده شده توسط کارکنان و رهبری مطابقت دارد یا خیر.

معاینه‌ی ساختاری

 • سلسله‌مراتب سازمانی: ساختار سلسله مراتب سازمان و همسویی آن با اهداف کلی را ارزیابی کنید.
 • ساختار و هماهنگی دپارتمان: کارایی بخش‌های مختلف و میزان هماهنگی آن‌ها با یکدیگر را تجزیه و تحلیل کنید.

فرآیند انجام تشخیص سازمانی

 • شناسایی هدف: قبل از شروع تشخیص، اهداف را به وضوح مشخص کنید. خواه بهبود کارایی، پرداختن به چالش‌های فرهنگی باشد یا افزایش رضایت کارکنان. در اثنای این فرآیند، داشتن اهداف روشن، ضروری می‌نماید.

روش‌شناسی برای عارضه یابی مؤثر سازمانی

برای انجام تشخیص سازمانی جامع، یک رویکرد چند وجهی بسیار مهم است. در اینجا چند روش وجود دارد که مشاغل می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند:

تجزیه و تحلیل (SWOT)

یک روش آزمایش شده و واقعی، تجزیه و تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها) شامل ارزیابی عوامل داخلی و خارجی است که بر تجارت شما تأثیر می‌گذارد. با شناسایی این عناصر، می‌توانید استراتژی‌هایی برای استفاده از فرصت‌ها و کاهش تهدیدها ایجاد کنید.

نقشه‌برداری فرآیند

درک چگونگی تعامل فرآیندهای مختلف در سازمان شما کلیدی است. نقشه‌برداری فرآیند، گردش‌های کاری را تجسم می‌کند و به کشف تنگناها، افزونگی‌ها و زمینه‌های بهبود کمک می‌کند.

نظرسنجی کارکنان

کارمندان شما منابع ارزشمندی از بینش هستند. نظرسنجی‌های ناشناس می‌توانند دیدگاه‌های آن‌ها را در مورد فرهنگ شرکت، ارتباطات و زمینه‌هایی که نیاز به توجه دارند، آشکار کنند.

محک زدن

مقایسه‌ی عملکرد شرکت شما با رهبران صنعت، تصویر واضحی از موقعیت شما ارائه می‌دهد. این رویکرد مبتنی بر داده، شکاف‌هایی را که نیاز به بسته شدن دارند، شناسایی می‌کند. پس با رعایت این نکات، وارد مرحله‌ی عملیاتی می‌شوید. این موارد می‌توانند در روشن شدن مسیر موفقیت به شما کمک کنند:

عارضه را به شفاف‌ترین صورت، تعریف کنید

وضعیت را طوری تشخیص دهید که تمرکز شما روی ابعاد مختلف مشکل باشد، نه فقط علائم آن. تکنیک‌های مفید حل مسئله، شامل استفاده از نمودارهای جریان برای شناسایی مراحل مورد انتظار یک فرآیند و نمودارهای علت و معلولی برای تعریف و تحلیل علل ریشه‌ای، در این مرحله بسیار کمک‌کننده است.

راه حل‌های جایگزین ایجاد کنید

انتخاب یک راه حل را تا زمانی که چندین راه حل برای حل مسئله پیشنهاد شده باشد، به تعویق بیندازید. در نظر گرفتن چندین گزینه می تواند ارزش راه حل ایده آل شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. هنگامی که شما در مورد مدل “چه چیزی باید باشد” تصمیم گرفتید، این استاندارد هدف مبنایی برای توسعه‌ی نقشه‌ی راه برای بررسی گزینه‌های جایگزین می‌شود. طوفان فکری و تکنیک‌های حل مسئله‌ی تیمی، هر دو ابزار مفیدی در این مرحله از حل مسئله هستند.

بسیاری از راه حل‌های جایگزین برای عارضه، باید قبل از ارزیابی نهایی ایجاد شود. یک اشتباه رایج در حل مسئله این است که جایگزین‌ها همانطور که پیشنهاد می شوند، ارزیابی می شوند. بنابراین اولین راه حل قابل قبول انتخاب می‌شود، حتی اگر بهترین راه حل نباشد. اگر بر تلاش برای دستیابی به نتایجی که می‌خواهیم تمرکز کنیم، پتانسیل یادگیری چیز جدیدی را که امکان بهبود واقعی در فرآیند حل مسئله را فراهم می‌کند، از دست می‌دهیم.

ارزیابی و انتخاب یک جایگزین

حل‌کننده‌های ماهر در هنگام انتخاب بهترین جایگزین از یک سری ملاحظات استفاده می‌کنند. آن‌ها در نظر می گیرند که تا چه میزان:

 • یک جایگزین خاص بدون ایجاد مشکلات پیشبینی نشده‌ی دیگر مشکل را حل می‌کند.
 • همه‌ی افراد درگیر، گزینه‌ی جایگزین را خواهند پذیرفت.
 • اجرای جایگزین، محتمل است.
 • جایگزین با محدودیت‌های سازمانی تناسب دارد.

پیاده‌سازی و پیگیری راه حل برای عارضه سازمانی

ممکن است از رهبران خواسته شود تا دیگران را برای اجرای راه حل راهنمایی کنند، راه حل را به فرآیند “فروش” برسانند یا با کمک دیگران، اجرای آن را تسهیل کنند. مشارکت دادن دیگران در پیاده‌سازی راهکارها، روشی موثر برای جلب رضایت و پشتیبانی و به حداقل رساندن مقاومت در برابر تغییرات بعدی است.

صرف نظر از نحوه‌ی ارائه‌ی راه حل، کانال‌های بازخورد باید در فرآیند پیاده‌سازی ایجاد شوند. این اقدام، امکان نظارت و آزمایش مستمر رویدادهای واقعی را برخلاف انتظارات فراهم می‌کند. حل مسئله و تکنیک‌هایی که برای شفاف‌سازی استفاده می‌شوند، در صورتی مؤثرتر هستند که راه حل در جای خود باقی بماند و برای پاسخ به تغییرات آتی، به‌روزرسانی شود.

اجرای تغییرات سازمانی، نتیجه‌ی مثبت عارضه یابی

نتیجه ‌های عینی به دست آمده از عارضه یابی سازمانی، به اندازه‌ی اقدامات بعدی ارزشمند است. هنگامی که مشکل را شناسایی کردید، زمان اعمال تغییراتی است که باعث رشد و موفقیت می‌شود. در این مسیر به این روند توجه داشته باشید:

·        اولویت‌بندی و تعیین اهداف: همه‌ی مناطق شناسایی شده، نیاز به توجه فوری ندارند؛ آن‌ها را بر اساس تأثیر بالقوه و امکان‌سنجی اجرایی اولویت‌بندی کنید، سپس برای هر کدام، اهداف قابل دستیابی تعیین کنید.

·        درگیر کردن کارکنان : برای اجرای موفقیت‌آمیز این فرآیند، کارکنان شما باید در هیئت مدیره باشند. تغییرات پیشنهادی را به صورت شفاف در میان بگذارید و آن‌ها را در فرآیند مشارکت دهید.

·        نظارت و تنظیم : تغییر یک فرآیند، باید به صورت مستمر و مداوم اتفاق بیفتد. به طور منظم، تأثیر تغییرات اجرا شده را زیر نظر داشته باشید و برای تنظیم و تغییر استراتژی‌ها در صورت نیاز، آماده باشید.

جمع بندی؛ رهاورد نجات‌بخش عارضه یابی سازمانی برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک

 در این مقاله دریافتیم که در چشم‌اندازهای در حال تحول تجارت، رکود یک گزینه نیست. یکی از ابزارهای قدرتمندی که در دستیابی به این اهداف کمک می‌کند، عارضه یابی سازمانی است. این فرآیند شامل یک ارزیابی جامع از جنبه‌های مختلف یک سازمان برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهاست. عارضه یابی سازمانی، مسیری را برای بهبود مستمر ارائه می‌دهد و به کسب و کارها برای سازگاری، رشد و شکوفایی توانمندی می‌دهد. شما می‌توانید با درک پیچیدگی‌های شرکت خود، سرمایه‌گذاری بر روی نقاط قوت و پرداختن به نقاط ضعف، سازمان خود را به عنوان یک قطب مقاوم تجاری معرفی کنید. قدرت عارضه یابی سازمانی را هرگز نادیده نگیرید و برای آینده‌ای روشن تر از آن بهره ببرید.

پرسش‌های پرتکرار در زمینه‌ی عارضه یابی سازمانی

عارضه یابی در توسعه‌ی سازمانی چیست؟

مدیران موثر و کارگران مولد در یک چیز مشترک هستند – آنها در حل مشکلات خوب هستند! عارضه یابی و حل مسئله‌ی  سیستمی، از افکار و اقداماتی است که افراد برای رفع مشکل (یا چالش) برای خود یا دیگران انجام می‌دهند.

چرا حل مسئله در یک سازمان مهم است؟

هر نقش شغلی در یک کسب‌وکار با چالش‌ها و موقعیت‌های غیرمنتظره مواجه خواهد شد. مهارت‌های حل مسئله به کارکنان یک سازمان، این توانایی را می‌دهد تا مشکلات را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند، طیفی از راه‌حل‌های بالقوه را شناسایی و ارزیابی کنند و سپس در مورد مؤثرترین راه‌حل تصمیم بگیرند و آن را اجرا کنند.

تیم حل مسئله در رفتار سازمانی چیست؟

تیم‌های حل عارضه سازمانی، ساختارهای موقتی هستند که رهبران و اعضای تیم را از سراسر سازمان گرد هم می‌آورند تا بر حل یک مشکل خاص، تمرکز کنند.